På gång i förbundet

Då begränsningen på folksamlingar om max 50 personer inte ser ut att hävas inom en snar framtid har förbundsstyrelsen beslutat att ATF:s förbundsmöte 2020 kommer genomföras digitalt. Tidpunkten för mötet är lördagen den 19 september kl. 12:00

P.g.a. Coronapandemin som nu tyvärr börjar få fäste i Sverige, och med anledning av den begränsning på max 500 personer vid allmän sammankomst som införts, har förbundsstyrelsen beslutat att skjuta upp förbundsmötet till den 19 september 2020.