På gång i förbundet

Till: Energiminister Ibrahim Baylan
Kulturminister Alice Bah Kuhnke
Miljöminister Karolina Skog
Näringsminister Mikael Damberg
EU-minister Ann Linde
Energimyndigheten
Myndigheten för kulturanalys