Samarbeten & Länkar

Samarbetspartners

ATF är medlemmar i Arbetarnas Bildningsförbund - ABF och samarbetar ofta kring studiecirkelverksamhet, projekt och olika arrangemang.

ATF är medlem i Ax - Kulturorganisationer i samverkan. Ax är en paraplyorganisation för en rad olika rikstäckande amatörkulturorganisationer i Sverige.

ATF är aktivt internationellt genom medlemskap i organisationerna NEATA och IATA. NEATA är den nordeuropeiska samverkansorganisationen för amatörteater medan IATA är den internationella organisationen utanför Norden och Nordeuropa.

ATF är också medlem i Hällefors Folkhögskola som vi samverkar med i central kursverksamhet.

Amatörteaterns Riksförbund - ATR är den centrala organisationen för amatörteatrar i Sverige och är även medlemmar i Hällefors folkhögskola.

Tillsammans med ATR och Ung Teaterscen är ATF en del av Svenskt Amatörteaterråd (SAR) som företräder de olika förbunden internationellt.