Steg 3: Formera gruppen & tillsätt roller

Repetitioner

Text kommer

Dramaövningar & Impro

Text kommer

Arbetet runt scenen

Text kommer