Förtroendevalda

Övriga förtroendevalda

Valberedning:

Michael Skoglund, sammankallande (Gävle)

Susanne de la Cruz (Gävle)

Anders Djerf (Årsta)

Revisorer:

Git Sundberg (Gävle)

Bo Högstedt (Tullinge)

Bo Silén (Norrsundet)

Revisorssuppleanter:

Dennis Simonsen (Hägersten)

Helge Torsein (Gävle)